PSYKOTERAPI

VAD ÄR PSYKOTERAPI OCH PSYKOLOGISK BEHANDLING?

Psykoterapi eller psykologisk behandling innebär en målinriktad och systematisk behandling av psykiska, känslomässiga, relationella och/eller existentiella besvär genom en bearbetning med olika psykologiska metoder. En sådan bearbetning sker med hjälp av att en utbildad psykolog eller psykoterapeut och en klient (en individ, ett par, en familj, en grupp etc) träffas regelbundet under en kortare eller längre tid. Det kan gälla enstaka tillfällen till fleråriga beroende på klientens behov, ambition, önskemål, intresse och praktiska möjligheter. Målet med psykologisk behandling och psykoterapi är något klient och psykoterapeut gemensamt överenskommer och beslutar.

Psykoterapi eller psykologisk behandling kan fokusera på att behandla och bearbeta aktuella svårigheter och hjälpa klienten att komma tillbaka till sin tidigare funktionsnivå. Ett sådant mål kan ofta uppnås på kort tid så som i samband med kriser eller i korttidspsykoterapi (då man kan arbeta med en avgränsad del av klientens svårigheter). Om terapins mål är omfattande och även har avsikten att behandla och bearbeta underliggande svårigheter med en historia i tidigare livserfarenheter tar det mestadels längre tid att nå den terapeutiska målsättningen. Om problembilden är mer komplicerad, komplex, och omfattande kommer det psykologiska behandlingsarbetet troligen att ta längre tid.

Samtalet är grunden för all psykoterapi. Samtalet i någon form finns med som en del av varje psykoterapi och psykologisk behandling, men hur framträdande samtalandet är varierar. Samtal också kan kompletteras med s k icke-verbala tekniker som exempelvis  hypnoskroppspsykoterapiEMDRinre bilder och/eller mindfulness om psykologen eller psykoterapeuten bedömer att det kan vara till nytta för klienten.

© UPpsala Hypnos & Psykoterapi                studentstaden 31           752 43  UPPSALA                070 - 633 63 20         2019