STARTSIDA

Söker du en legitimerad psykolog i Uppsala? Eller pendlar du kanske till Stockholm? VI finns både i Uppsala och Stockholm.

I Stockholm finns vi i Vasastan (Birkastan) ca 8 minuters promenad från S:t Eriksplans tunnelbanestation.

Välkommen till Uppsala Hypnos & Psykoterapi och Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi. Läs mer


PSYKOLOG

Psykologutbildningen består av en 5-årig grundutbildning vid universitet/högskola. Detta leder till psykologexamen. Sedan grundutbildningen till psykolog följts av 1 års praktiskt arbete under handledning har psykologen möjlighet att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Efter godkännande hos Socialstyrelsen får psykologen legitimation och blir därmed s k legitimerad psykolog. Läs mer


PSYKISKA BESVÄR

Psykiska besvär, s k psykisk ohälsa, är mycket vanligt förekommande. De flesta människor i västvärlden har själva haft eller har någon vän, arbetskamrat eller anhörig som har eller tidigare haft någon form av känslomässiga eller psykiska besvär. Man uppskattar att upp emot hälften av västvärldens befolkning någon gång under sin livstid råkar in i en så svår kris eller depression, ångest eller stresstillstånd, att de behöver söka kvalificerad, välutbildad, psykoterapeutisk hjälp - t ex av leg psykolog eller leg psykoterapeut. Läs mer


PSYKOTERAPI

Psykoterapi eller psykologisk behandling innebär en målinriktad och systematisk behandling av psykiska, känslomässiga, relationella och/eller existentiella besvär genom en bearbetning med olika psykologiska metoder. En sådan bearbetning sker med hjälp av att en utbildad psykolog eller psykoterapeut och en klient (en individ, ett par, en familj, en grupp etc) träffas regelbundet under en kortare eller längre tid. Läs mer


PSYKOTERAPEUTISKA METODER

Det finns en mängd olika former av psykoterapi och psykologisk behandling, en mångfald av psykoterapeutiska metoder och tekniker. Sådana beskrivningar kan indelas på en rad olika sätt. 

Ett sätt är att beskriva olika former av psykologisk behandling och psykoterapi utgår från den ¨enhet¨ som man arbetar med i den psykologiska behandlingen: t ex individuell psykoterapi, parpsykoterapi,  familjeterapi eller gruppsykoterapi. Läs mer


OM OSS

Vi finns både i Uppsala och i Stockholm.  Våra legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter har mångårig erfarenhet av olika former av psykoterapi och psykologisk behandling så som individuell psykoterapi, parterapi, familjeterapi - och erfarenhet av många former av psykisk och känslomässig ohälsa så som ångest, depressiva känslor, olika former av trauman eller relationssvårigheter. Läs mer

© UPpsala Hypnos & Psykoterapi                studentstaden 31           752 43  UPPSALA                070 - 633 63 20         2019