OM OSS...

Välkommen till Uppsala Hypnos & Psykoterapi och Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi. Söker du en psykolog i Uppsala? Eller så kanske du pendlar och arbetar i Stockholm

Vi finns både i Uppsala och i Stockholm.  Våra legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter har mångårig erfarenhet av olika former av psykoterapi och psykologisk behandling så som individuell psykoterapi, parterapi, familjeterapi - och erfarenhet av många former av psykisk och känslomässig ohälsa så som ångest, depressiva känslor, olika former av trauman eller relationssvårigheter. 

I Stockholm finns vi i Vasastan cirka 4 minuters promenad från Karlberg pendeltågstation eller cirka 8 minuters promenad från S:t Eriksplans tunnelbanestation,

Förutom de vanligt förekommande typerna av psykologiska, känslomässiga och existentiella problem har vi också en lång erfarenhet av sådana psykisk besvär där kroppen har blivit starkt påverkad av problematiken; t ex smärta och värk, muskelspändhet och muskelslapphet, begränsad eller ångestframkallande andning,  yrsel och matsmältningsrubbningar, mage och tarmbesvär. Det finns också former av psykologisk och känslomässig ohälsa där en framträdande svårighet är att i ord beskriva sina känslor, sina kroppsliga tillsånd och förnimmelser och/eller en svårighet att bli ¨berörd¨ av helt verbal psykologisk behandling och psykoterapi. När orden inte räcker kan ofta någon form av icke-verbal psykoterapeutisk metod eller psykologisk behandling vara en framkomlig väg. 

Samtalsterapi

Vi arbetar alla med verbal psykoterapi på psykodynamisk grund, men också systemteoretiskt, ¨kognitivt¨  inriktat och integrativt

Hypnosterapi

Vi arbetar också med olika former av hypnosterapi. Det finns en mångfald olika sätt att arbeta med hypnos; suggession, metafor, story-telling, andningstekniker m m. Särskilt hypnotiska tekniker som visualisering, användande av inre bilder, är en stor del av arbetet med hypnos. Flera former av hypnos används också som en del i kroppspsykoterapi, liksom viss kognitiv beteendeterapi (främst den s k tredje vågens kognitiva beteendeterapi) och många former av mindfulness.

Kroppsinriktad och kroppsorienterad psykoterapi

Våra leg psykologer och leg psykoterapeuter har utbildat sig i och har erfarenhet av arbete med olika former av kroppspsykoterapi som t ex kroppsinriktad psykoterapi, kroppsorienterad psykoterapi och liknande former så som mindfulness.

Psykoterapi med musik

Vid mottagningen i Stockholm finns också leg psykoterapeut med kompetens för arbete med GIM-metoden - Guided Imagery and Music.

EMDR

Kompetens finns både i Uppsala som i Stockholm för behandling med EMDR av leg psykolog/leg psykoterapeut.

Parpsykoterapi

Våra leg psykologer och leg psykoterapeuter har också utbildningar i olika slags parpsykoterapi och familjeterapier, familjesamtal, och har lång erfarenhet av sådan terapi.

Tandläkarskräck

Vid mottagningen i Uppsala och Stockholm finns leg psykolog/leg psykoterapeut med omfattande erfarenhet av att arbeta med tandläkarskräck. Behandling av tandläkarskräck -  eller s k extrem tandvårdsrädsla - sker vanligen på en separat mottagning i Stockholm.

Mottagning i Stockholm

Möjlighet finns till psykoterapi i Stockholm där fler leg psykologer och leg psykoterapeuter finns tillgängliga.


VÅRA PSYKOTERAPEUTER

VERKSAMHET I UPPSALA

UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI

Studentstaden 31 /52 43  UPPSALA

Sven-Erik Levin

Leg psykolog/Leg psykoterapeut

Mail till UHP                                                                                   018-55 63 20


VERKSAMHET I STOCKHOLM

logga kop

INSTITUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI 

Rörstrandsgatan 50           113 33  STOCKHOLM

Mail till IfKP                                                                                    08-30 43 35


Sven-Erik Levin

Leg Psykolog/Leg Psykoterapeut                                                  08-30 43 35

Mail till Sven-Erik


Christina Lundmark

Socionom/Leg Psykoterapeut

Mail till Christina


Sten Slettengren

Leg Läkare/Leg Psykoterapeut

Mail till Sten


GDPR - General Data Protection Regulation

© UPpsala Hypnos & Psykoterapi                studentstaden 31           752 43  UPPSALA                070 - 633 63 20         2019